DaR - Deti a Rodina


Stretnite Svätého Martina na koni

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 16 Október 2016 at 10:57 pm
Stretnutie so Svätým Martinom je pekný zážitok nielen pre Deti ale aj pre dospelých. Táto možnosť sa nám naskytne na jeho sviatok, 11. novembra, v Zámockom parku o 17:00. Program je na tomto letáku.
Deti, ktoré by si radi vyrobili vlastný lampášik pozývame na svätomartinské tvorivé, ktoré sa budú konať 6. novembra v CVČ. Čas bude v nasledujúcich dňoch upresnený. Texty piesní, mp3 súbory a ďaľšie informacie nájdete na tejto stránke.


Deti a Rodina v roku 2015

Dátum vloženia záznamu Pondelok 01 Február 2016 at 4:17 pm
V roku 2015 sme pokračovali v podujatiach, ktoré majú svoju už viacročnú tradíciu. (Celý článok)


Deň rodiny 2015

Dátum vloženia záznamu Pondelok 18 Máj 2015 at 10:03 pm
Dňa 7.júna otvorí areál Spojenej školy Sv. Františka Assiského svoje brány opäť rodine a všetkým jej podporovateľom.
Program s plagátom nájdete v pokračovaní tohoto príspevku. (Celý článok)


Podeľme sa! - pôstna polievka v parku (DOLPNENÉ)

Dátum vloženia záznamu Štvrtok 26 Marec 2015 at 07:58 am
Ak máte pocit, že by ste svoj predveľkonočný pôst radi premenili na konkrétny skutok pomoci, tak vás pozývame na pôstny obed v parku na Kláštornom námestí v Malackách v sobotu, 28.3. od 11.30 do 12:30. Pomôžeme tým, že sa vzdáme hlavného jedla a dobrovoľný príspevok zaň venujeme núdznym. (Celý článok)


Referendum o ochrane rodiny

Dátum vloženia záznamu Sobota 31 Január 2015 at 8:10 pm
So znepokojením sledujeme tendencie v našej spoločnosti smerujúce k rozbitiu rodiny, znevažovaniu rolí otca a matky a výchovy postavenej na tradičných etických a morálnych hodnotách. S vedomím, že dôsledky takýchto nebezpečných experimentov ponesú tí ktorí sú úplne bezbranní - naše deti - podporujeme Referendum o ochrane rodiny ako nenásilný a účinný prostriedok priamej demokracie a veríme, že takto pomôžeme ďalšej generácii prežiť život v normálnom svete.
Dôvody podpory Referenda jednoducho a zrozumiteľne vyjadril otec Marián Kuffa v tomto príspevku.
Leták s dôvodmi, prečo je dobré sa zúčastniť hlasovania. (Celý článok)


Deň rodiny 2014

Dátum vloženia záznamu Utorok 03 Jún 2014 at 11:21 pm
Po roku opäť v Malackách...
Príďte podporiť myšlienku zdravej rodiny a potešiť sa z pestrého programu pre malých i veľkých. (Celý článok)


Podeľme sa - pôstna polievka v parku

Dátum vloženia záznamu Piatok 02 Máj 2014 at 07:59 am
V parku na Kláštornom námestí v Malackách sa v sobotu 12.4. od 10:30 do 12:00 uskutočnila tradičná pôstna zbierka Podeľme sa. Na skromný obed vo forme polievky prišli tí, ktorí chceli svoj predveľkonočný pôst premeniť na konkrétny skutok pomoci. Vzdali sa hlavného jedla a dobrovoľný príspevok zaň venovali núdznym. Počas obeda sa minulo 15 litrov polievky. Hladní nezostali ani bezdomovci na lavičkách v parku. (Celý článok)


Združenie DaR v roku 2013

Dátum vloženia záznamu Utorok 12 28 2013 at 12:47 pm


Radi by sme sa touto cestou podelili o výsledky našej práce z posledných mesiacov. V uplynulom roku sme sa trocha menej venovali publicite, čo je viditeľné aj na webových príspevkoch. Zamerali sme sa predovšetkým na udržanie a zveľadenie rozbehnutých projektov. Srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí nás akýmkoľvek spôsobom podporili. Veľmi si vážime najmä dobrovoľnícke nasadenie žien a mužov všetkých vekových kategórií. (Celý článok)Združenie
pre podporu rodín a detí

Sme občianskym združením v službách rodiny a detí. Usilujeme sa o všestrannú podporu a povznesenie rodiny.

Vnímame a sami vo svojich rodinách zažívame tlak, ktorý je dnes vyvíjaný na rodinu. Prostredníctvom našich aktivít chceme pomôcť otcom a matkám vytvárať v ich rodinách prostredie vzájomnej lásky a prijatia.

O násStanovy združenia

Dátum vloženia záznamu Pondelok 20 Apríl 2009 at 8:07 pm Stanovy OZ DaR


Prečo sme tu

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 15 Marec 2009 at 6:53 pm Milí kamaráti a známi, dnes už rodičia väčších či menších detí. (Celý článok)


Náš tím

Dátum vloženia záznamu Piatok 09 Január 2009 at 9:52 pm (Celý článok)


Naša vízia

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 07 December 2008 at 12:52 am Dar je občianske zduženie, ktoré založili matky a otcovia rodín. Denne sa vo svojich rodinách stretávame s mnohými výzvami. (Celý článok)