DaR - Deti a Rodina


Podeľme sa

Dátum vloženia záznamu Sobota 21 Marec 2020 at 12:00 pm
Tohtoročný 14. ročník podujatia Podeľme sa! 2020 organizuje Katolícke hnutie žien Slovenska v pôstnom období od 26.2. 2020 do 31. 5.2020 vo farnostiach, v spoločenstvách, mestách, obciach, organizáciách a rodinách vo všetkých diecézach Slovenska.
Vzhľadom na zložitú situáciu, v ktorej sme sa v tomto období ocitli v súvislosti s Korona vírusom na Slovensku, je znemožnené organizovať jednotlivé podujatia Podeľme sa! 2020. Ak by ste sa napriek tomu chceli podeliť s tými, ktorí pomoc najviac potrebujú, môžete tak urobiť priamo na zbierkový účet Katatolícke hnutie žien Slovenska Kozičova 2, 841 10 Bratislava 46. Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava, číslo: IBAN: SK 50 1100 0000 0029 4001 6642
Výťažok zbierky je určený na podporu dvoch projektov:
V rámci projektu Pomáhajme spoločne podporíme projekt OÁZY- Nádej pre nový život: Bývanie pre rodiny v núdzi v Bernátovciach pod vedením duchovného otca Petra Gombitu.
Druhá časť z výnosu zbierky v tomto roku pôjde na zriadenie Centra prevencie rodinných konfliktov v Bratislave, ktoré poskytne kvalitnú poradenskú a terapeutickú podporu rodinám v náročných životných situáciách.


Kumunitné centrum prerušuje prevádzku

Dátum vloženia záznamu Pondelok 09 Marec 2020 at 10:30 am Z dôvodu zavedenia preventívnych opatrení k zamedzeniu šírenia koronavírusu sme nútení dočasne prerušiť prevádzku klubu. Preto krúžky plánované na tento týždeň odpadajú. O ďalšom postupe Vás do konca týždňa budeme informovať.


Krúžky v klube mládeže - školský rok 2019-2020

Dátum vloženia záznamu Streda 04 September 2019 at 4:15 pm
V šk. roku 2019-2020 otvárame tieto krúžky:
Klub robotiky I (streda 17:00-18:30)
Klub robotiky II (utorok 17:00-18:30)
Stolný tenis (štvrtok 17:00-18:30)
Šachový klub (piatok 15:30-17:00) (Celý článok)


Klub na Domčeku

Dátum vloženia záznamu Pondelok 02 September 2019 at 10:46 pm
Pre žiakov 4.-6.ročníka sme pre tento školský rok pripravili aktivitu, ktorou chceme pomôcť rodičom detí, ktoré už nenavštevujú školské kluby zmysluplne pokryť poobedňajšie hodiny. Klub bude otvorený od pondelka do piatku v čase od 14:00 do 17:00. (Celý článok)


Pôstna polevka "Podeľme sa" (DOPLNENÉ)

Dátum vloženia záznamu Pondelok 08 Apríl 2019 at 9:36 pm
Pomôcť ľuďom v núdzi môžeme aj tak, že sa v ich prospech niečoho zriekneme. Pozývame vás na skromný pôstny obed v parku na Kláštornom námestí v Malackách v sobotu, 13.4. od 11.30 do 12:30. (Celý článok)


Krúžky v klube mládeže v novom šk. roku

Dátum vloženia záznamu Pondelok 03 September 2018 at 4:11 pm


V šk. roku 2018-2019 otvárame tieto krúžky:
Klub robotiky I (utorok 15:30-17:00)
Základy komunikácie počítača s prostredím. Cez blikajúce svetielko, merač teploty a vlhkosti až k jednoduchým robotickým aplikáciam.
Veková kategória: žiaci 3.-5. ročníka ZŠ (Celý článok)


Koncert Pavla Helana (foto doplnené)

Dátum vloženia záznamu Streda 14 Marec 2018 at 05:56 am
V nedeľu, 8. apríla o 17.00 privítame v klube moravského hudobníka a folkového speváka Pavla Helana.
Pavel dostal v českých krajoch prezývku "vlídný písničkář". Jeho piesne su plné poézie a zároven pretkané nenásilným humorom. Svojimi piesňami oslovuje deti, mladých i tých skôr narodených. Plagátik si môžete stiahnuť tu. (Celý článok)


Prednáška: Zranený človek v lone otcovsko-materskej lásky Boha

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 14 Január 2018 at 7:17 pm
Prednáška sestry Veroniky Barátovej z Komunity Blahoslaventiev na tému: Zranený človek v lone otcovsko-materskej lásky Boha sa uskutoční v sobotu, 27.1.2018 o 17:30 v klube detí a mládeže Darko na Štefánikovej ulici č.8 (oproti ZŠ Dérera) v Malackách. Rezervujte si prosím aspoň 2,5 hodiny. Občerstvenie bude zabezpečené. (Celý článok)Združenie
pre podporu rodín a detí

Sme občianskym združením v službách rodiny a detí. Usilujeme sa o všestrannú podporu a povznesenie rodiny.

Vnímame a sami vo svojich rodinách zažívame tlak, ktorý je dnes vyvíjaný na rodinu. Prostredníctvom našich aktivít chceme pomôcť otcom a matkám vytvárať v ich rodinách prostredie vzájomnej lásky a prijatia.

O násStanovy združenia

Dátum vloženia záznamu Pondelok 20 Apríl 2009 at 8:07 pm Stanovy OZ DaR


Prečo sme tu

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 15 Marec 2009 at 6:53 pm Milí kamaráti a známi, dnes už rodičia väčších či menších detí. (Celý článok)


Náš tím

Dátum vloženia záznamu Piatok 09 Január 2009 at 9:52 pm (Celý článok)


Naša vízia

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 07 December 2008 at 12:52 am Dar je občianske zduženie, ktoré založili matky a otcovia rodín. Denne sa vo svojich rodinách stretávame s mnohými výzvami. (Celý článok)