DaR - Deti a Rodina


Vianoce pre zvieratká

Dátum vloženia záznamu Pondelok 22 December 2008 at 2:30 pm
V sobotu mala naša rodina zaujímavý zážitok. Ráno sme si všimli, že v opustenej susednej záhrade zmätene pobehujú tri srnky. Záhrada je plná jabloní a tohoročná úroda bola veľmi dobrá. Keďže majiteľ o ne neprejavil záujem, tak tam ležia, a čiastočne aj visia a začínajú hniť. Vzhľadom na to, že bývame kúsok od lesa, (Celý článok)


Výstup na Vápennú

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 07 December 2008 at 01:48 am Posledný deň v roku budú chlapi opäť na horách. (Celý článok)

LinkdumpNaša vízia

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 07 December 2008 at 12:52 am Dar je občianske zduženie, ktoré založili matky a otcovia rodín. Denne sa vo svojich rodinách stretávame s mnohými výzvami. (Celý článok)

Združenie
pre podporu rodín a detí

Sme občianskym združením v službách rodiny a detí. Usilujeme sa o všestrannú podporu a povznesenie rodiny.